STB Schedule Reservation MAP Contact

Eric Miyashiro EM BIG BAND

2013_12_29

2009-12-29eric.jpg

member
Eric Miyashiro(tp)、Tappi Iwase(ds)、Kiyoshi Murakami(b)、Masaki Hayashi(pf/key)、 [tp]Koji Nishimura、Mitsukuni Kobata、Isao Sakuma、Masahiro Kobayashi、 [tb]Yuzo Kataoka、Satoshi Sano、Kanade Shishiuchi、Junko Yamashiro、 [sax]Tatsuya Sato、Akio Suzuki、Kazuhiko Kondo、Atsushi Tsuzurano、Dairo Miyamoto
music charge ¥5,000
door open: 18:00
show start: 19:30